HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYTV PORTAL VỚI HTTPS (SSL)

 

Để tăng tính bảo mật thông tin, website MyTV Portal đă cài đặt SSL.

 

Sử dụng qua link sau (chú ư https) :

https://portal.mytv.vn/Default.aspx

 

CHÚ Ư: Lần đầu tiên sử dụng, cần cài đặt certificate để sử dụng SSL. Nếu các bạn chưa quen, vui ḷng xem hướng dẫn bên dưới.

 

1. Với tŕnh duyệt Firefox, sẽ có thông báo sau:

 

 

Chọn “Add Exception”, xuất hiện hộp thoại. Nhấn nút “Get Certificate” như h́nh sau:

 

Chọn “Confirm Security Exception”, chấp nhận để cài đặt.

 

 

2. Với tŕnh duyệt IE (Internet Explorer, khuyến nghị IE7 trở lên)

 

 

Chọn “Continue to this website (not recommended)”.

(Trường hợp muốn tŕnh duyệt IE lần sau không hỏi lại nữa. Click vào “Certificate Error” ở phía trên, bên phải ô nhập địa chỉ web. Sau đó chọn “View Certificates”, rồi “Install Certificate”, chọn “Next” sau đó “Place all certificate in the following store” rồi chọn mục “Trusted root certification Authorities”; chọn “Finish” và “Yes” để chấp thuận cài đặt.)